top of page

CAS stadfester FIFAs nye agentreglement

I desember 2022 godkjente FIFA Council FIFAs nye agentreglement. Reglementet som trådte i kraft på den internasjonale fotballarena i januar i år, skal implementeres i de nasjonale fotballforbunds regelverk innen utgangen av september 2023. Monsen har tidligere omtalt det nye agentreglementet her.


Reglementet erstattet det tidligere Reglement for samarbeid med formidler, som var gjenstand for betydelig kritikk.


FIFAs nye agentreglement legger betydelig begrensninger på en agents avtalefrihet med spiller og/eller klubb, sammenlignet med foregående reglement. Det nye agentreglementet har også høstet kritikk, og da i all hovedsak fra agentene selv. Foruten å kritisere det nye agentreglementet, fremmet agentene, med Foreningen for profesjonelle fotballagenter («PROFAA») i spissen, en anmodning til FIFA om å la CAS vurdere agentreglementets gyldighet, noe FIFA aksepterte.


Saken har nå vært behandlet og rettslig prøvd i CAS (idrettens høyeste voldgiftsdomstol).


For CAS anførte PROFAA bl.a. at FIFAs agentreglement knyttet til maksgrense på agenthonorar, begrensninger på en agents mulighet til å representere flere parter i én overgang og kravet til lisensiering, var i strid med sveitsisk- og EUs konkurranselovgivning.


PROFAAs påstander om at gjeldende agentreglement er i strid med slik konkurranselovgivning ble fullt ut avvist av CAS.


Ved rettsavgjørelsen stadfester CAS både at FIFA har myndighet til å regulere agenters virksomhet og at agentreglementet anses fullt ut lovlig og proporsjonalt.

CAS sin avgjørelse kan leses her.
Comentarios


bottom of page