top of page
Advokatfirmaet Monsen AS tilbyr juridisk hjelp og rådgivning innen en rekke ulike rettsfelt og har særlig kompetanse innen det idretts- og arbeidsjuridiske felt. Firmaet yter bistand til så vel private, som små og mellomstore bedrifter.
Som klient hos Advokatfirmaet Monsen AS skal du oppleve å bli godt ivaretatt. Dette skjer gjennom en effektiv og god saksbehandling, jevnlig kontakt med deg som klient, konkurransedyktige priser og arbeid med å oppnå et best mulig resultat.
Våre advokater er medlemmer i Den norske advokatforeningen (MNA).
Advokatfirmaet Monsen AS har kontor ved Youngstorget i Oslo.
bottom of page