PERSONVERNERKLÆRING FOR KLIENTER OG ANDRE

Behandling av personopplysninger i Advokatfirmaet Monsen AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Advokatfirmaet Monsen AS kunne behandle personopplysninger om deg. For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle våre forpliktelser er vi avhengig av å benytte flere personopplysninger. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokatfirmaet Monsen AS ved daglig leder og ansvarlig advokat, Eirik Monsen. Kontaktinformasjonen til Advokatfirmaet Monsen AS er: 

 

Adresse: Torggata 12, 0181 Oslo

E-post, ansvarlig advokat:                 eirik@advokatmonsen.no

Telefon, ansvarlig advokat:                 +47 932 00 666

Org.nr. Advokatfirmaet Monsen AS:     999 584 071

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder, Eirik Monsen, på kontaktinfo nevnt over.  

1.    Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 

 

1.1.   Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 1.    Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

1.2.    Sakshåndtering og etablering av klientforhold. For å ivareta dine interesser på en best mulig måte er vi avhengig av å samle inn personopplysninger om deg.  

1.3.    Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt. 

1.4.    Vi mottar, samler og lagrer informasjon om IP-adresse. Vi kan bruke programvare til å måle brukerinformasjon, inkludert lengde på besøk på enkelte sider og på hvilke måter du navigerer på hjemmesiden. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

 

2.    Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Advokatfirmaet Monsen AS benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller Advokatfirmaet Monsen AS deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at behandlingen oppfyller kravene i GDPR og at personopplysningene ikke brukes til et annet formål. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3.    Lagringstid 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. 

4.    Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Advokatfirmaet Monsen AS ved behandlingsansvarlig på kontaktinfo nevnt innledningsvis i denne personvernerklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en e-post på eirik@advokatmonsen.no  

5.    Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 

6.    Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 

Tlf: + 47 932 00 666

Fax: +47 230 62 055

eirik@advokatmonsen.no

Torggata 12

0181 Oslo

© 2017 Advokatfirmaet Monsen AS