top of page

PERSONVERNERKLÆRING 

Behandling av personopplysninger i Advokatfirmaet Monsen AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Advokatfirmaet Monsen AS kunne behandle personopplysninger om deg. For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle våre forpliktelser er vi avhengig av å benytte flere personopplysninger. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokatfirmaet Monsen AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Advokatfirmaet Monsen AS er: 

 

Adresse:      Torggata 12, 0181 Oslo

E-post:         eirik@advokatmonsen.no

Telefon:        +47 932 00 666

Org.nr.:         999 584 071

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på kontaktinfo nevnt over.  

1.    Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1.1     Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på og skjer på grunnlag av GDPR art 6 bokstav f (behandling er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse).

1.2.    Sakshåndtering og etablering av klientforhold. For å ivareta dine interesser på en best mulig måte er vi avhengig av å samle inn personopplysninger om deg.  Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandling skjer på grunnlag av GDPR art. 6 (1) bokstav b. (behandling er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i). og bokstav f (behandling er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). 

1.3     Lagring/oppbevaring av saksdokumenter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle sak. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslig forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker. 

1.4     Fakturering. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR art. 6 (1) b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) og bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). 

1.5.    Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt/avtale med den som søker stilling hos oss, da på grunnlag av GDPR art 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet, skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR art 6 (1) bokstav a.  

1.6.    Vi mottar, samler og lagrer informasjon om IP-adresse. Vi kan bruke programvare til å måle brukerinformasjon, inkludert lengde på besøk på enkelte sider og på hvilke måter du navigerer på hjemmesiden. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

 

2.    Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer. 

Advokatfirmaet Monsen AS benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller Advokatfirmaet Monsen AS deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at behandlingen oppfyller kravene i GDPR og at personopplysningene ikke brukes til et annet formål. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3.    Lagringstid 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. 

4.    Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Advokatfirmaet Monsen AS ved behandlingsansvarlig på kontaktinfo nevnt innledningsvis i denne personvernerklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss på e-post: eirik@advokatmonsen.no  

5.    Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 

6.    Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 

bottom of page