top of page

Reviderte amatørkontrakter i norsk fotball

Etter lengre tids dialog med norsk fotballs interesseorganisasjoner, besluttet nylig Norges Fotballforbund («NFF») å revidere gjeldende amatørkontrakter. Endringene som trådte i kraft nå i desember er positive, sett fra et spillers perspektiv.


En amatørspiller defineres som en fotballspiller som ikke mottar godtgjørelse utover kostnadsrefusjon.


Tidligere praksis og regelverk


I henhold til overgangsreglementet kan en amatørspiller ha skriftlig kontrakt. Det er ikke et krav, selv om enkelte klubber kan gi uttrykk for dette. Fra et spillers ståsted er det gode grunner for å ikke tegne slik amatørkontrakt.


En amatørkontrakt binder spilleren til den aktuelle klubb for en nærmere bestemt og avtalt tidsperiode. I denne perioden har spilleren ikke anledning til å bytte klubb, med mindre nåværende klubb samtykker til dette, eller ny klubb tilbyr spilleren en profesjonell kontrakt.


En amatørspiller uten kontrakt har lik rett til å delta og konkurrere som spiller med kontrakt og kan fritt bytte klubb gjennom hele året. Hvor overgang skjer etter 10 september, vil spiller imidlertid først gis spilletillatelse for ny klubb fra og med den 1.januar påfølgende år (gjelder uavhengig av om spiller har inngått kontrakt eller ikke).


Dersom spilleren inngår på en amatørkontrakt, må spiller og klubb benytte NFF`s standardkontrakt for amatørspillere.


Overgangsreglementet har inntil nylig gitt partene (klubb – spiller) anledning til å inngå en amatørkontrakt for inntil tre år, hvilket er en lang periode å binde seg til en klubb uten å ha rett på noen form for lønnsinntekt eller andre motytelser av betydning. Nettopp denne lange bindingstid har skapt en rekke mindre konflikter de senere år.


Revidert regelverk


Etter påtrykk fra NISO om å fjerne gjeldende amatørkontrakter, har NFF nå besluttet, i hva som fremstår som en form for kompromiss, å begrense maksimal varighet på amatørkontrakter til inntil ett år (ut inneværende sesong, 31.12). Dette anses å gi klubbene tilstrekkelig forutberegnelighet til å planlegge for en sesong og gir samtidig spiller på amatørkontrakt anledning til å fritt bytte klubb etter endt sesong, dersom vedkommende spiller finner det ønskelig.


Ved å redusere maksimal varighet for amatørkontrakt vil antall konflikter også reduseres.


Selve amatørkontrakten er også under revisjon for å skape en enda større balanse i styrkeforholdet mellom klubb og spiller.


Selv om de nylig vedtatte endringer styrker spillers posisjon i avtaleforholdet, bør spiller likefullt tenke seg om før de beslutter å signere under på en amatørkontrakt, som fremdeles vil være frivillig. De fleste forhold som er regulert i den standardiserte amatørkontrakt følger av NFFs lov og reglement og gir således ikke spiller et ekstra vern.

Comments


bottom of page