top of page

Medhold i FIFA DRC

Monsen har i den senere tid bistått en norsk fotballspiller i en tvistesak mot hans tidligere arbeidsgiver, en fotballklubb på øverste nivå i Romania. Fotballklubben unnlot å betale spilleren hans kontraktsfestede lønn og da betaling uteble tross gjentatte betalingsoppfordringer, ble det reist sak for FIFA DRC (Dispute Resolution Chamber). FIFA DRC er den internasjonale voldgiftsdomstolen i fotball som behandler internasjonale arbeidskonflikter mellom spillere og klubber.


Det ble overfor FIFA DRC fremmet krav på utestående lønn og renter. I tillegg ble det krevd ilagt sanksjoner mot klubb som følge av kontraktsbruddet.


FIFA DRC avgjorde nylig saken og ga spilleren fullt ut medhold i sitt krav.


Klubben er pålagt å betale utestående lønn og renter. Ved manglende betaling vil klubb videre pålegges et forbud mot å signere nye spillere, nasjonalt og internasjonalt, inntil kravet er fullt ut betalt.


Dommen fra FIFA DRC ble ikke anket og er da rettskraftig.


**


Med sin bakgrunn som tidligere voldgiftsdommer i FIFA DRC og nå som voldgiftsdommer i hhv CAS (Court of Arbitration for Sport) og EHF CoA (internasjonal voldgift i håndball) har advokat Monsen god erfaring og kompetanse på idrettens særegne regelverk, samt de rettslige prosesser i idrettens voldgiftsdomstoler.
Comments


bottom of page