top of page

Medhold i FIFA DRC og CAS

Den internasjonale voldgiftsdomstolen i fotball, FIFA Dispute Resolution Chamber (FIFA DRC), behandler bl.a. internasjonale arbeidskonflikter mellom fotballspillere og klubber.


Monsen som selv har vært voldgiftsdommer i FIFA i seks år, fratrådte sitt verv i 2019 for å gå inn i idrettens høyeste domstol, CAS og har ved det mulighet til å føre saker for FIFA DRC.


Nylig representerte Monsen en skandinavisk fotballspiller mot en tyrkisk toppklubb i FIFA DRC. Bakgrunnen for konflikten var at spilleren valgte å terminere sin arbeidsavtale med klubben som følge av manglende lønnsutbetaling. På tidspunktet for terminering hadde spilleren flere måneder utestående lønnsinntekt og klubben hadde unnlatt å betale tross gjentatte oppfordringer.


Spilleren anla sak mot klubben for FIFA DRC, hvor det ble fremmet krav om utestående lønn og lønn for gjenværende kontraktstid (2 år), men hvor det kunne gjøres fradrag for ny inntekt. I tillegg ble det, i henhold til FIFAs reglement, krevd en "tilleggserstatning", tilsvarende tre måneders lønn, samt forsinkelsesrenter.


FIFA DRC ga spilleren fullt ut medhold og klubben ble ilagt forbud mot å signere nye spillere inntil kravet var oppe og avgjort.


Klubben valgte å anke avgjørelsen til CAS, som i mai måned konkluderte med at anken ble fremmet for sent og følgelig ble saken avvist. Avgjørelsen fra FIFA DRC er da endelig og rettskraftig.


**


Etter å ha selv sittet som voldgiftsdommer i FIFA DRC har man opparbeidet seg god kunnskap om FIFAs særegne regelverk og rettspraksis, noe som kom vel med i bistand for spilleren.
Comments


bottom of page