top of page

Fotballspiller vant frem i FIFA DRC

Advokat Monsen fører jevnlig saker for FIFA DRC (Dispute Resolution Chamber) som bl.a. behandler arbeidsrettslige tvister av internasjonal karakter mellom fotballklubber og spillere/trenere.


I den senere tid har Monsen bistått en profesjonell fotballspiller i tvist mot en klubb i Øst-Asia. Klubben unnlot å betale spilleren hans kontraktsfestede lønnsinntekt, samt andre goder spilleren hadde krav på i henhold til kontrakt. Da klubb ikke betalte, tross gjentatte krav og oppfordringer fra spiller, ble sak fremsatt for FIFA DRC.


FIFA DRC ga spilleren fullt ut medhold i sitt krav, men klubben unnlot likefullt å betale spilleren (i henhold til dom). Dommen fra FIFA ble heller ikke anket inn til CAS, som er ankedomstolen til FIFA DRC.


Som følge av manglende betaling, ble FIFA anmodet om å iverksette nasjonal- og internasjonal overgangsnekt (dvs. forbud mot å signere, eller re-signere spillere) inntil oppgjøret var fullt ut oppgjort. FIFA har denne uken etterkommet kravet og i mangel på mulighet til å signere nye spillerkontrakter vil klubb forventelig betale spilleren sitt utestående krav med renter i god tid før neste overgangsvindu stenger.


**


Manglende- og/eller forsinket lønnsutbetaling er dessverre et gjentagende problem i deler av den internasjonale fotball. Enkelte klubber tilbyr spillere gull og grønne skoger, men når lønningsdag kommer, fremstår dessverre ikke alt like rosenrødt.


Med de mekanismer som er etablert i fotballens regelverk er imidlertid spillere og trenere forholdsvis godt ivaretatt, bl.a. ved at sanksjoner kan iverksettes mot klubber som ikke respekterer inngåtte avtaler og/eller avgjørelser. De strenge sanksjoner som kan iverksettes har til dels en preventiv effekt og er i mange saker et effektivt virkemiddel for å tvinge klubb til å betale skyldig beløp.
Comments


bottom of page