top of page
Surfers_edited.jpg

TRYGDERETT
Bistand i trygdespørsmål- og tvister. 

Monsen bistår i klage-/ankesaker inn mot NAV/Trygderetten. Dette kan knytte seg til medlemskap i folketrygden, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), uføretrygd, foreldrepenger, yrkesskade m.m.  
 

Har du mottatt et negativt vedtak fra NAV og ønsker å påklage dette, må du gjerne ta kontakt. 

Monsen har opparbeidet seg god erfaring og kunnskap i prosesser mot hhv NAV og Trygderetten.  

bottom of page