top of page
FAST EIENDOM

Bistand ved tvist vedrørende fast eiendom, enten det være seg feil og mangler eller forsinkelse etter reglene i avhendingsloven eller bustadoppføringsloven.

 

Bistand ved tvister med nabo/sameie/borettslag, eller i forbindelse med leieforhold.

bottom of page