FAST EIENDOM

Bistand ved tvist vedrørende fast eiendom, enten det være seg feil og mangler eller forsinkelse etter reglene i avhendingsloven eller bustadoppføringsloven.

 

Bistand ved tvister med nabo/sameie/borettslag, eller i forbindelse med leieforhold.

Tlf: + 47 932 00 666

Fax: +47 230 62 055

eirik@advokatmonsen.no

Torggata 12

0181 Oslo

© 2017 Advokatfirmaet Monsen AS