top of page
ERSTATNINGSRETT 

Erstatningsretten dekker et vidt område og kan være tilknyttet flere ulike rettsområder; skadeserstatning, erstatning i forbindelse med kjøp, kontraktsforhold, arbeidsforhold mm.

 

Foruten det som dekkes av øvrige rettsfelt siktes det her til personskade, enten dette skjer i forbindelse med arbeid eller fritid, eller erstatning etter skade på gjenstand/eiendom. 

Monsen har særlig kompetanse innen yrkesskader og har bistått en rekke skadelidte personer inn mot forsikringsselskap og NAV.

bottom of page