AVTALERETT

Bistand i kontraktsrettslige spørsmål. Tolkning og forståelse av kontrakter og tariffavtaler. Avtalers gyldighet og erstatning ved kontraktsbrudd. Kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming.

Monsen har bl.a. bistått i arbeid inn mot utforming av standardkontrakter i lagidrettene og har særlig kompetanse innen avtaler i arbeidslivet. 

Firmaet yter også bistand i spørsmål knyttet til valg av ansettelsesform, vilkår m.m. 

Tlf: + 47 932 00 666

Fax: +47 230 62 055

eirik@advokatmonsen.no

Torggata 12

0181 Oslo

© 2017 Advokatfirmaet Monsen AS