AVTALERETT

Bistand i kontraktsrettslige spørsmål. Tolkning og forståelse av kontrakter og tariffavtaler. Avtalers gyldighet og erstatning ved kontraktsbrudd. Rådgiver ved kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming.

Tlf: + 47 932 00 666

Fax: +47 230 62 055

eirik@advokatmonsen.no

Torggata 12

0181 Oslo

© 2017 Advokatfirmaet Monsen AS