top of page
ARBEIDSRETT

Bistand i arbeidsrettslige spørsmål, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

 

Monsen har opparbeidet seg god erfaring og kunnskap omkring arbeidsrettslige spørsmål og problemstillinger.

 

Advokaten bistår i forbindelse med ansettelse, arbeidsavtale, diskriminering/trakassering, arbeidsmiljø, nedbemanning, permisjon, permittering, avslutning av arbeidsforhold (oppsigelse og avskjed) og for øvrig i arbeidsrelaterte problemstillinger. I forlengelsen av dette bistår advokaten med innkreving av utestående lønn, bonus og feriepenger (pengekrav).

 

Advokaten har videre god erfaring og kompetanse innenfor tariffrettslige problemstillinger. 

bottom of page