top of page

Eirik Monsen

Advokat og partner

Advokat Eirik Monsen er grunnlegger av Advokatfirmaet Monsen AS. Monsen har arbeidet innen det idrettsjuridiske felt siden 2010 og har gjennom årene opparbeidet seg en svært god kompetanse og erfaring. Idrettsjuss favner bredt og omfatter bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett, foreningsrett, erstatningsrett og idrettens eget regelverk.

 

Monsen yter bistand til alle aktører innen idretten, så vel nasjonalt, som internasjonalt. 

Advokat Monsen er videre oppnevnt voldgiftsdommer i hhv CAS (Court of Arbitration for Sport) og EHF Court of Arbitration, hvor han bl.a. behandler internasjonale konflikter mellom profesjonelle spillere og klubber, m.m. 

Foruten det idrettsjuridiske arbeid, yter advokat Eirik Monsen bistand til så vel private, som små og mellomstore virksomheter innen en rekke ulike rettsfelt.

   

Yrkespraksis:

04.2013 - d.d.            Advokat og partner, Advokatfirmaet Monsen AS

08.2010 - 04.2021     Advokat, NISO

08.2009 - 07.2010     Advokat, Advokatene Lagem & Storberget DA

08.2007 - 06.2009     Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Reikerås AS

Utdanning:

2002 - 2007               Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2006                          Delstudium i Finance law, Queen Mary University, London

Verv:

08.2019 - d.d            Voldgiftsdommer, Court of Arbitration for Sport

06.2017 - d.d            Voldgiftsdommer, EHF Court of Arbitration

10.2013 - 08.2019    Voldgiftsdommer, FIFA Dispute Resolution Chamber

01.2011 - d.d            Voldgiftsdommer, Norges Fotballforbund 

07.2009 - d.d.           Styreleder i bistandsorganisasjonen Buddies for Africa

Medlemskap:

Advokatforeningen

bottom of page