Eirik N. Monsen

Advokat og partner

Yrkespraksis:

04.2013 - d.d.            Advokat og partner, Advokatfirmaet Monsen AS

08.2010 - d.d.            Advokat, NISO

08.2009 - 07.2010     Advokat, Advokatene Lagem & Storberget DA

08.2007 - 06.2009     Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Reikerås AS

Utdanning:

2002 - 2007               Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2006                          Delstudium i Finance law, Queen Mary University, London

Verv:

08.2019 - d.d            Voldgiftsdommer, Court of Arbitration for Sport

06.2017 - d.d            Voldgiftsdommer, EHF Court of Arbitration

10.2013 - 08.2019.   Voldgiftsdommer, FIFA Dispute Resolution Chamber

01.2011 - d.d            Voldgiftsdommer, Norges Fotballforbund 

07.2009 - d.d.           Styreleder i bistandsorganisasjonen Buddies for Africa

Medlemskap:

Advokatforeningen

Advokat Eirik Monsen er grunnlegger av Advokatfirmaet Monsen AS. Som NISO (Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon) sin faste advokat siden 2010 har han bistått en rekke profesjonelle idrettsutøvere individuelt og kollektivt. Monsen har opparbeidet seg svært god kompetanse og erfaring innen det idrettsjuridiske rettsfelt. Idrettsjuss favner bredt og omfatter bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett, foreningsrett, erstatningsrett og idrettens eget regelverk.

Advokat Monsen er videre oppnevnt voldgiftsdommer i hhv CAS (Court of Arbitration for Sport) og EHF Court of Arbitration, hvor han behandler internasjonale konflikter mellom profesjonelle spillere og klubber, m.m. 

Foruten arbeidet for NISO yter Advokat Eirik Monsen bistand til så vel private, som små og mellomstore virksomheter innen en rekke ulike rettsfelt.