top of page

Takk for 10 gode år!

Etter over ti år som NISO sin faste advokat har Eirik Monsen valgt å avslutte sitt ansettelsesforhold, med virkning fra 1. mai dette år.


Det har vært ti svært gode år i NISO, både personlig og faglig. I løpet av denne perioden har NISO ekspandert fra om lag 600 til godt over 1400 medlemmer, administrasjonen har vokst, utøvers rettigheter har blitt betydelig styrket og NISO som organisasjon har fått en langt mer fremtredende posisjon, så vel nasjonalt, som internasjonalt.


Man ser tilbake på en tid med spennende utfordringer, faglig utvikling, krevende problemstillinger og prosesser, utallige gode opplevelser, mange oppturer, bekjentskaper som har utviklet seg til vennskap, gode kolleger og i sum; et svært godt anvendt ti-år.


Som advokat i NISO har Monsen hatt et stort ansvar og jobbet for å løse alle juridiske problemstillinger på vegne av NISO sine medlemmer. Han var sentral i kollektive forhandlinger, revisjon av standardkontrakter og har oppnådd svært gode resultater. Våre motparter har flere ganger berømmet Monsen for hans håndtering, selv om vi har hatt ulike interesser og meninger, sier Joachim Walltin, Forbundsleder i NISO fra 2009 til 2020, nå Generalsekretær i FIFPro Div. Europe.


Etter så mange år i NISO følte Monsen tiden var moden for endring. En endring som gir mulighet til å fokusere på Advokatfirmaet Monsen og ved det påta seg flere juridiske oppdrag, både i og utenfor idretten.


Selv om Monsen nå offisielt trer ut av NISO, er det inngått en samarbeidsavtale mellom NISO og Advokatfirmaet Monsen, som innebærer at Monsen også for fremtiden vil bistå NISO sine medlemmer med juridisk bistand. Med bakgrunn i opparbeidet kompetanse, erfaring og nettverk, klarte ikke Monsen å gi helt slipp på verdien av å bistå NISOs medlemmer.


Advokatfirmaet Monsen vil også i fortsettelsen fokusere på idrettsjuridiske oppgaver og problemstillinger, samtidig som man i større grad enn tidligere vil rette oppmerksomheten mot andre interessante juridiske oppgaver.En ny epoke starter nå.

Comments


bottom of page