top of page

Nytt medhold i FIFA DRC

Advokat Monsen bistår jevnlig skandinaviske fotballspillere i arbeidstvister med deres utenlandske arbeidsgivere. Hvor tvist ikke lar seg løse gjennom dialog og forhandlinger, havner de som regel for den internasjonale fotball-voldgiftsdomstolen, FIFA DRC (Dispute Resolution Chamber), hvoretter noen av disse sakene ankes inn for den høyeste idretts-voldgiftsdomstolen, CAS (Court of Arbitration for Sport).


Nylig bistod Monsen en skandinavisk spiller som tidligere spilte for en toppklubb i sørøstlige deler av Europa.


Fotballklubben unnlot å betale spilleren hans kontraktsfestede lønnsinntekt og andre ytelser over en periode. Da dialog (forhandlinger) med klubb ikke førte frem, ble det fremmet sak for den internasjonale fotball-voldgiftsdomstolen, FIFA DRC.


FIFA DRC ga spilleren fullt ut medhold i sitt krav. Et krav som var på en ikke-ubetydelig pengesum.


Dommen fra FIFA ble ikke anket av klubb, men klubb unnlot likefult å betale i tråd med FIFA´s avgjørelse. Følgelig ble FIFA, i tråd med gjeldende FIFA reglement, anmodet om å iverksette sanksjoner mot klubb. Dette i form av forbud mot å signere nye spillere både nasjonalt og internasjonalt inntil oppgjøret var fullt ut oppgjort i tråd med dommen.

FIFA imøtekom spillerens anmodning og da klubb ved dette ilagte forbud ikke hadde anledning til å signere nye spillere, valgte de omsider å betale spilleren i tråd med den rettskraftige dom.


Saken bekreftet at FIFA´s sanksjonsreglement fungerer etter sin hensikt.


**


Med sin bakgrunn som tidligere voldgiftsdommer i FIFA DRC og nå som voldgiftsdommer i hhv CAS (Court of Arbitration for Sport) og EHF CoA (internasjonal voldgift i håndball) har advokat Monsen god erfaring og kompetanse på idrettens særegne regelverk, samt de rettslige prosesser i idrettens voldgiftsdomstoler.
Comments


bottom of page