top of page

Lønnskutt i Kolstad håndball

Monsen har i de seneste par ukene bistått spillere i Kolstad håndball i forbindelse med klubbens «krav» om lønnskutt. Åtte spillere ble bedt om å redusere sin lønn med et relativt betydelig beløp, slik at klubb kunne opprettholde sin sportslige satsning. Av disse hadde tre spillere signert avtaler som hadde oppstart etter forespørsel om lønnskutt.


Fremsatt krav om lønnskutt kom som en konsekvens av klubbens urealistiske budsjettering og derav en sportslig satsning over evne. Dette er dessverre ikke nytt i lagidrett, men heldigvis noe vi ser sjeldnere og sjeldnere.


At spillere skal bli økonomisk skadelidende for det som oppleves som manglende økonomisk styring fra klubb er åpenbart uheldig. Selv om et lønnskutt krever at arbeidstaker gir sitt skriftlige forhåndssamtykke og da er frivillig, vil en spiller bli satt i en svært krevende situasjon ved en slik forespørsel - særlig når dette skjer kort tid før sesongstart.


Hvor spiller velger å ikke akseptere et slikt lønnskutt eller kommer til enighet med klubb, vil dette tvinge klubb til å vurdere om det er grunnlag for å ensidig terminere avtalen. I mangel på enighet ville man derfor her fort kunne havne i en rettslig konflikt.


I denne saken hadde klubb hentet en rekke profilerte spillere og det sportslige fundament for å kunne lykkes både nasjonalt og internasjonalt var lagt. Dette var sterkt medvirkende til at spillerne, med unntak av én spiller, var løsningsorientert og etter noe tids forhandlinger ble enig med klubb om en avtale.


Klubb har i etterkant av inngått avtale valgt å gå ut med konfidensiell informasjon om avtalens innhold. Klubbens fremstilling av avtalens innhold har videre vært misvisende ved at man har gitt til dels upresis informasjon, og dels unnlatt å informere om enkelte av de forutsetninger som lå til grunn for avtalen og da hva partene faktisk kom til enighet om. Ettersom avtalens innhold er taushetsbelagt finner man det ikke riktig å utdype dette nærmere, utover å nevne at den gitte fremstilling fra klubb i beste fall kan karakteriseres som upresis.

Comments


bottom of page