IDRETTSJUSS

Monsen har vært NISO sin faste advokat siden 2010 og har gjennom årene berørt en rekke ulike idrettsrettslige problemstillinger. Feltet favner vidt og dekker blant annet tarifforhandlinger, arbeids- og kontraktsrettslige problemstillinger, pengekrav, overganger, skatt, antidoping, skadeserstatning, offentlige trygdeytelser, tolkning av idrettens regelverk mm. Advokatfirmaet Monsen AS har betydelig kompetanse innen dette felt, som er å anse som firmaets spesialfelt.  

I NISO er advokat Monsen ansvarlige for alle juridiske saker, så vel individuelt som kollektivt. 

Monsen har videre vært voldgiftsdommer i FIFA DRC i seks år, men hvor han høsten 2019 avsluttet sitt verv for å bli voldgiftsdommer i CAS (idrettens høyeste voldgiftsdomstol). Monsen er i tillegg voldgiftsdommer i EHF CoA (internasjonal håndball) og NFF. 

Tlf: + 47 932 00 666

Fax: +47 230 62 055

eirik@advokatmonsen.no

Torggata 12

0181 Oslo

© 2017 Advokatfirmaet Monsen AS