top of page

IDRETTSJUSS

Monsen har vært NISO sin faste advokat siden 2010 og har gjennom årene berørt en rekke ulike idrettsrettslige problemstillinger. Feltet favner vidt og dekker blant annet tarifforhandlinger, arbeids- og kontraktsrettslige problemstillinger, pengekrav, overganger, skatt, antidoping, skadeserstatning, offentlige trygdeytelser, tolkning av idrettens regelverk mm. Monsen bistår videre i internasjonale tvister og har ført en rekke saker for bl.a. FIFA DRC. Advokatfirmaet Monsen AS har betydelig kompetanse innen dette felt, som er å anse som firmaets spesialfelt.  

Foruten arbeidet for NISO, bistår advokat Monsen også andre aktører innen idretten, så vel nasjonalt som internasjonalt. 

Monsen har videre vært voldgiftsdommer i FIFA DRC (internasjonal fotball) i seks år, men hvor han høsten 2019 avsluttet sitt verv for å bli voldgiftsdommer i CAS (idrettens høyeste voldgiftsdomstol). Monsen er i tillegg voldgiftsdommer i EHF CoA (internasjonal håndball) og NFF. 

bottom of page