top of page

IDRETTSJUSS

Monsen har arbeidet innen det idrettsjuridiske felt siden 2010. Monsen var i en årrekke NISO sin faste ansvarlige advokat, hvor han gjennom årene har berørt en rekke ulike idrettsrettslige problemstillinger. Feltet favner vidt og dekker blant annet tarifforhandlinger, arbeids- og kontraktsrettslige problemstillinger/tvister/forhandlinger, pengekrav, overganger, skatt, antidoping, skadeserstatning, offentlige trygdeytelser, tolkning av idrettens regelverk mm.

Foruten arbeidet for idrettsutøvere yter Monsen også bistand til andre aktører innen idretten, på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, så vel nasjonalt som internasjonalt. Monsen bistår herunder i internasjonale tvister og har ført et betydelig antall saker for bl.a. FIFA DRC, for både klubber og utøvere. 

Monsen har vært voldgiftsdommer i FIFA DRC (internasjonal fotball) i seks år, men hvor han høsten 2019 avsluttet sitt verv for å bli voldgiftsdommer i CAS (idrettens høyeste voldgiftsdomstol). Monsen er i tillegg voldgiftsdommer i EHF CoA (internasjonal håndball) og NFF. 

Med sin erfaring, kompetanse og veletablerte nettverk internasjonalt nyter klienter godt av firmaets bistand på det idrettsjuridiske felt, som er Advokatfirmaet Monsen AS sitt spesialfelt.  

bottom of page