IDRETTSJUSS

Monsen har vært NISO sin faste advokat siden 2010 og har gjennom årene berørt en rekke ulike idrettsrettslige problemstillinger. Feltet favner vidt og dekker blant annet tarifforhandlinger, arbeids- og kontraktsrettslige problemstillinger, pengekrav, overganger, skatt, antidoping, skadeserstatning, offentlige trygdeytelser, tolkning av idrettens regelverk mm. Monsen bistår videre i internasjonale tvister og har ført en rekke saker for bl.a. FIFA DRC. Advokatfirmaet Monsen AS har betydelig kompetanse innen dette felt, som er å anse som firmaets spesialfelt.  

Foruten arbeidet for NISO, bistår advokat Monsen også andre aktører innen idretten, så vel nasjonalt som internasjonalt. 

Monsen har videre vært voldgiftsdommer i FIFA DRC (internasjonal fotball) i seks år, men hvor han høsten 2019 avsluttet sitt verv for å bli voldgiftsdommer i CAS (idrettens høyeste voldgiftsdomstol). Monsen er i tillegg voldgiftsdommer i EHF CoA (internasjonal håndball) og NFF.